Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw działających na rynku transportu, spedycji i logistyki. Pracownicy Kancelarii dzięki zdobytemu doświadczeniu i ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji gwarantują najwyższą jakość usług oferowanym przedsiębiorcom działającym w branży TSL.  

 

W ramach obsługi prawnej świadczymy usługi związane z:

  • bieżącym doradztwem prawnym w zakresie prawa transportowego polskiego i międzynarodowego;
  • tworzeniem regulaminów świadczenia usług spedycyjnych, transportowych lub logistycznych;
  • reprezentowaniem Klientów w sprawach dotyczących reklamacji zgłaszanych w związku z sytuacjami zaistniałymi w trakcie transportu;
  • reprezentowaniem Klientów w sporach sądowych i windykacyjnych,
  • reprezentowaniem Klientów w sprawach przeciwko ubezpieczycielom o niewypłacenie bądź zaniżenie odszkodowania;
  • przygotowywaniem i opiniowaniem wzorów umów/zleceń spedycyjnych i przewozowych;
  • sporządzaniem i opiniowaniem umów oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem kierowców.