Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw działających na rynku transportu, spedycji i logistyki. Pracownicy Kancelarii dzięki zdobytemu doświadczeniu i ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji gwarantują najwyższą jakość usług oferowanym przedsiębiorcom działającym w branży TSL.  

 

W ramach obsługi prawnej świadczymy usługi związane z:

 

- bieżącym doradztwem prawnym w zakresie prawa transportowego polskiego i międzynarodowego;

- tworzeniem regulaminów świadczenia usług spedycyjnych, transportowych lub logistycznych;

- reprezentowaniem Klientów w sprawach dotyczących reklamacji zgłaszanych w związku z sytuacjami zaistniałymi w trakcie transportu;

- reprezentowaniem Klientów w sporach sądowych i windykacyjnych,

- reprezentowaniem Klientów w sprawach przeciwko ubezpieczycielom o niewypłacenie bądź zaniżenie odszkodowania;

- przygotowywaniem i opiniowaniem wzorów umów/zleceń spedycyjnych i przewozowych;

- sporządzaniem i opiniowaniem umów oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem kierowców.