Kancelaria kieruje swoją ofertę również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w formie spółdzielni. Pracownicy Kancelarii posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie, dzięki którym bez problemów poruszają się w meandrach przepisów prawa spółdzielczego.

 

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółdzielni, która obejmuje w szczególności:

  • tworzenie, łączenie i podział spółdzielni;
  • sporządzanie i zmiany statutu spółdzielni;
  • opracowywanie regulaminów oraz projektów uchwał organów spółdzielni;
  • obsługę posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, walnych zgromadzeń, zebrań przedstawicieli oraz zebrań grup członkowskich;
  • sporządzanie projektów i opiniowanie umów zawieranych przez spółdzielnię z kontrahentami;
  • uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami spółdzielni oraz reprezentowanie spółdzielni w sporach sądowych z kontrahentami;
  • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji związanej ze stosunkiem członkostwa w spółdzielni;
  • reprezentowanie spółdzielni w sporach sądowych dotyczących stosunku członkostwa w spółdzielni;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych przez spółdzielnie z jej członkami;
  • opracowywanie dokumentacji pracowniczej oraz reprezentacja spółdzielni w sporach z pracownikami.