Kancelaria kieruje swoją ofertę również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w formie spółdzielni. Pracownicy Kancelarii posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie, dzięki którym bez problemów poruszają się w meandrach przepisów prawa spółdzielczego.

 

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółdzielni, która obejmuje w szczególności:

 

- tworzenie, łączenie i podział spółdzielni;

 

– sporządzanie i zmiany statutu spółdzielni;

 

- opracowywanie regulaminów oraz projektów uchwał organów spółdzielni;

 

– obsługę posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, walnych zgromadzeń, zebrań przedstawicieli oraz zebrań grup członkowskich;

 

– sporządzanie projektów i opiniowanie umów zawieranych przez spółdzielnię z kontrahentami;

 

- uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami spółdzielni oraz reprezentowanie spółdzielni w sporach sądowych z kontrahentami;

 

– sporządzanie i opiniowanie dokumentacji związanej ze stosunkiem członkostwa w spółdzielni;

 

- reprezentowanie spółdzielni w sporach sądowych dotyczących stosunku członkostwa w spółdzielni;

 

- przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych przez spółdzielnie z jej członkami;

 

- opracowywanie dokumentacji pracowniczej oraz reprezentacja spółdzielni w sporach z pracownikami.