Podstawą każdej działalności gospodarczej, niezależnie od formy w jakiej jest ona prowadzona, są ludzie pracujący na jej sukces. Jesteśmy przekonani, że sprawność i efektywność działania każdej firmy w dużej mierze zależy do zmotywowanego do działania zespołu. Dlatego też wśród praktykowanych przez prawników Kancelarii gałęzi prawa mieści się indywidualne i zbiorowe prawo pracy, regulujące stosunki między pracodawcami a pracownikami.

 

W zakresie swojej działalności Kancelaria świadczy takie usługi jak:

  • opracowywanie i opiniowanie różnego typu umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz kontraktów menadżerskich
  • przygotowanie pełnej dokumentacji pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania i opiniowania regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzani
  • wsparcie w procesach decyzyjnych związanych z redukcją i racjonalizacją zatrudnienia
  • zwolnienia  indywidualne  oraz grupowe
  • opracowanie, weryfikacja i dochodzenie ewentualnych roszczeń z umów o zakazie konkurencji
  • rozwiązywanie sporów pracowniczych, w tym sporów dotyczących rozwiązania umowy
  • prowadzenie rokowań, mediacji i negocjacji w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym sporów zbiorowych
  • audyty z zakresu prawa pracy