Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO z ang. General Data Protection Regulation - GDPR) stanowi rewolucję w podejściu do ochrony danych osobowych. Weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku i od tamtej pory niezmiennie wywołuje wiele wątpliwości, zwłaszcza u przedsiębiorców, organizacji czy instytucji, które są zobowiązane wdrożyć w swoich strukturach zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodne z RODO. Wysokie kary, enigmatyczne przepisy oraz brak jasnych wytycznych zwłaszcza w kwestii przetwarzania danych osobowych w wyspecjalizowanych branżach potęgują poczucie niepewności. Jednocześnie jednak wciąż istnieje ogromna potrzeba uświadamiania przedsiębiorców, że dane osobowe to wartość, którą należy chronić. 

 

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie wdrożenia RODO w przedsiębiorstwach oraz instytucjach i innych strukturach organizacyjnych, która obejmuje w szczególności:

  • audyt wewnętrzny pozwalający ustalić zakres zgodności procesu przetwarzania danych osobowych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;
  • plan wdrożenia RODO;
  • opracowanie systemu zabezpieczenia danych osobowych z uwzględnieniem zabezpieczeń fizycznych, technicznych oraz organizacyjnych;
  • opracowanie niezbędnej dokumentacji (polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, instrukcji, regulaminów, klauzul zgód, klauzul informacyjnych, rejestrów, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych);
  • szkolenia dla personelu;
  • bieżące konsultacje i wsparcie merytoryczne w praktycznych stosowaniu przepisów RODO w codziennej działalność przedsiębiorstw.

 

Poza ofertą wdrożenia RODO, Kancelaria organizuje szkolenia dedykowane przedsiębiorcom, instytucjom oraz organizacjom ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki w zakresie przetwarzania danych osobowych.