Kompleksowa obsługa z zakresu prawa nieruchomości od lat jest jedną z wiodących specjalizacji naszej Kancelarii. Stale pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu bieżących i nietypowych problemów z nieruchomościami. Doradzamy we wszystkich aspektach prawnych związanych z inwestowaniem w nieruchomości, ich zarządzaniem oraz finansowaniem.

 

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym począwszy od nabycia nieruchomości przez wykonanie inwestycji, dokonanie rozliczeń pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, po kwestie związane z eksploatacją zabudowanych nieruchomości. Wspieramy naszych Klientów w zakresie pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, a także uzyskania wszelkich niezbędnych w ramach procesu inwestycyjnego pozwoleń, uzgodnień i decyzji. Doradzamy w zakresie finansowania przedsięwzięć, w tym również w zakresie uzyskania dotacji i dofinansowania w ramach istniejących systemów wsparcia.

 

Zapewniamy pomoc prawną w przygotowaniu i negocjowaniu umów dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości. Pomagamy w ustaleniu i uporządkowaniu stanu prawnego nieruchomości, identyfikujemy ryzyka związane z ewentualnymi transakcjami oraz doradzamy w zakresie ich wyeliminowania lub ograniczenia.

 

Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości. Nasze doświadczenie pozwala na sprawne i pomyślne przeprowadzenie spraw o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości czy uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Jesteśmy pełnomocnikami naszych Klientów w sprawach o podział, rozgraniczenie, scalenie nieruchomości oraz innych spraw związanych z prawem zagospodarowania przestrzennego.

 

Opracowujemy projekty umów najmu i dzierżawy, a także wspieramy naszych Klientów w skomplikowanych negocjacjach. W przypadku wystąpienia problemów z lokatorami doradzamy w zakresie spraw o eksmisję czy też windykacji należności czynszowych.