Dynamicznie rozwijający się rynek usług E-commerce niesie ze sobą konieczność ciągłej aktualizacji i dostosowywania zasad funkcjonowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej do zmieniających się regulacji prawnych. Nieznajomość przysługujących praw i obowiązków może w znacznym stopniu utrudnić, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić podmiotom korzystających z usług e – commerce skuteczne dochodzenie przysługujących im roszczeń.

 

Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów prowadzących profesjonalną działalność w zakresie usług e - commerce, jak również podmiotów korzystających z tego typu usług. W ramach naszej działalności zajmujemy się: 

  • bieżącym doradztwem oraz obsługą podmiotów prowadzących profesjonalną działalność w zakresie usług e - commerce, jak również podmiotów korzystających z tego typu usług;
  • przygotowywaniem i opiniowaniem regulaminów i umów dla serwisów e-commerce;
  • wsparciem przy rozpoczynaniu działalności w formie e-commerce;
  • wdrażaniem rozwiązań wymaganych przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez przygotowywanie i opiniowanie klauzul informacyjnych, polityk prywatności oraz formularzy kontaktowych;
  • doradztwem w zakresie zgodności działań przedsiębiorcy z przepisami z zakresu świadczenia usług droga elektroniczną;
  • kompleksowym wsparciem klientów w prowadzeniu sporów oraz reprezentację w toczącym się procesie.