Sprawy rodzinne, a szczególnie sprawy o rozwód czy separację, sprawy dotyczące obowiązku alimentacyjnego lub uregulowania kontaktów z dziećmi, jak również sprawy o podział majątku wspólnego po rozwodzie wiążą się z dużym obciążeniem emocjonalnym, zarówno dla małżonków/rodziców, jak i dzieci. To czas podejmowania ważnych decyzji związanych zarówno z zakończeniem wspólnego pożycia, ale także uregulowaniem spraw majątkowych, które mogą wpłynąć znacząco na dalsze życie stron i ich dzieci.

 

Dlatego ważne jest posiadanie w tym szczególnym czasie profesjonalnego wsparcia prawnego w osobie pełnomocnika, który niezależnie od etapu sprawy wysłucha relacji klienta, przedstawi możliwe rozwiązania i typowe dla danej sprawy czynności prawne oraz ich skutki, możliwe rezultaty, jak i koszty z nimi związane. 

 

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w szczególności usługi w sprawach o:

- rozwód i separację,

- unieważnienie małżeństwa,

- rozstrzyganie istotnych spraw rodzinnych,

- podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa,

- zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny lub osobisty,

- ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku,

- ustanowienie małżeńskiej rozdzielności majątkowej, także z datą wsteczną,

- ustalenie kontaktów z dzieckiem,

- alimenty - ustalenie, podwyższenie, obniżenie lub uchylenie alimentów.

 

Ustanowiony w sprawie pełnomocnik, specjalizujący się w sprawach rodzinnych daje pewność, że postępowanie na każdym etapie jest prowadzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Klient otrzymuje odpowiednie wsparcie merytoryczne, mając poczucie, że w trudnym położeniu życiowym i emocjonalnym, nie jest sam i może liczyć na pomoc pełnomocnika w toku całego procesu.

 

Zastępstwo procesowe w sprawach rodzinnych to nie tylko działania na sali sądowej, ale w głównej mierze czynności poprzedzające rozprawę, czyli spotkanie z Klientem, podczas którego pełnomocnik zapoznaje się ze sprawą, ustala sytuację prawną, w jakiej znalazł się Klient, analizuje dokumenty i dowody, przedstawia przebieg postępowania i wskazuje na niezbędne do podjęcia działania.

 

Rolą pełnomocnika jest także sporządzanie wszelkich niezbędnych w sprawie pism procesowych, począwszy od pozwu lub wniosku inicjującego postępowanie (np. pozwu o rozwód lub separację, czy też wniosku o podział majątku wspólnego), poprzez składanie pism procesowych w toku trwającego już postępowania, a końcowo przygotowywanie i składanie ewentualnych środków zaskarżenia, takich jak apelacja czy zażalenie.

 

Naszym priorytetem jest właściwa komunikacja z Klientem oraz dyspozycyjność. Nasi Klienci mogą zawsze liczyć na rzetelną, sprawdzoną i kompletną informację o swojej sprawie oraz bezpośredni i sprawny kontakt ze swoim pełnomocnikiem, szczególnie przed zbliżającym się terminem rozprawy.