Kancelaria oferuje pełny zakres usług w zakresie prawa spółek, począwszy od zakładania spółek i oddziałów, ich rejestracji oraz innych niezbędnych formalności związanych z założeniem spółki lub jej likwidacją, przez bieżącą obsługę prawną, po obsługę i doradztwo w zakresie przekształceń, połączeń oraz podziałów spółek osobowych i kapitałowych.

 

W ramach kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych oferujemy naszym Klientom doraźną oraz stałą pomoc prawną obejmującą doradztwo w zakresie:

 

 • zakładania spółek prawa handlowego (w tym w systemie informatycznym S24) – zarówno osobowych, jak i kapitałowych, a także ich oddziałów, przedstawicielstw,
 • redagowania i opiniowania projektów umów spółki i statutów, a także wprowadzania zmian do umów i statutów spółki,
 • przygotowania niezbędnych dokumentów oraz reprezentacji w postępowaniu rejestrowym,
 • obrotu udziałami i akcjami, umarzania i zastawiania udziałów i akcji,
 • przygotowania i opiniowania umów zawieranych pomiędzy spółką a jej wspólnikami oraz członkami organów,
 • reprezentacji w sporach między wspólnikami oraz spółką,
 • bieżącej obsługi prawnej organów spółek, w tym przygotowywania i opiniowania projektów uchwał wspólników i akcjonariuszy, zarządu, rad nadzorczych,
 • opracowywania regulaminów organów spółek,
 • przekształcenia, podziału, łączenia i likwidacji spółek prawa handlowego,
 • przekształcania jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki prawa handlowego,
 • zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części,
 • podwyższania kapitału zakładowego oraz wnoszenia aportów do spółki.