Współpracując z przedsiębiorcami na co dzień, poznajemy ich cele i potrzeby. Widzimy problemy, z jakimi muszą się mierzyć w obrocie gospodarczym. Dążymy do tego, aby nasza wzajemna współpraca przyczyniała się do stałego rozwoju ich przedsiębiorstw. Zawsze szukamy najlepszej i możliwie najprostszej drogi zmierzającej do rozwiązania problemu. Podejmując się realizacji zleconych nam spraw i przedsięwzięć, pamiętamy, że priorytetem jest dla nas przedsiębiorca i jego potrzeby. Rekomendując rozwiązania prawne, uwzględniamy specyfikę i potrzeby każdej branży.

 

Zespół Kancelarii zapewnia bezpieczeństwo prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zawieranych transakcji. Wypracowane przez Kancelarię standardy działania pozwalają na świadczenie kompleksowych usług prawnych najwyższej jakości, uwzględniających indywidualne potrzeby każdego Klienta – zarówno dużych podmiotów gospodarczych, jak i mniejszych firm. Prowadząc bieżącą obsługę prawną, szukamy skutecznych rozwiązań problemów prawnych i identyfikujemy zagrożenia, które mogą powstać w przyszłości.

 

Oferujemy doradztwo prawne oraz bieżące wsparcie na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa. Formę oraz zasady współpracy uzgadniamy indywidualnie z Klientem.

 

Oferta Kancelarii obejmuje w szczególności wdrażanie optymalnych rozwiązań prawnych, wsparcie merytoryczne kadry zarządzającej przedsiębiorstwa oraz ich pracowników, rozwiązywanie sporów. Uczestniczymy w negocjowaniu umów, opracowujemy ich treść, proponujemy optymalne formy zabezpieczenia ich wykonania. Obsługujemy organy spółek, wpieramy merytorycznie organizację ich posiedzeń, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, regulaminów oraz innych aktów wewnątrzzakładowych. Opracowujemy i przygotowujemy dokumentację niezbędną dla dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zespół Kancelarii wspiera swoich Klientów przy realizacji niezbędnych przekształceń organizacyjnych (połączenie, podział, przekształcenie), restrukturyzacji oraz przy zakończeniu działalności (likwidacja lub postępowanie upadłościowe).

 

Prowadząc kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, dbamy również o terminowe spłaty zobowiązań pieniężnych należnych naszym Klientom poprzez podejmowanie działań windykacyjnych względem dłużników.

 

Regularnie przygotowujemy także dedykowane przedsiębiorcom szkolenia z różnych dziedzin prawa. Z naszych doświadczeń wynika, że taka forma współpracy pozwala na realne i efektywne zwiększenie wiedzy i kompetencji zarówno kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, jak i ich pracowników.