Do wejścia w życie RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) pozostało 121 dni. Ostatnie tygodnie pokazują wyraźnie coraz większy niepokój wśród przedsiębiorców związany z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych. Presja czasu oraz brak szczegółowej wiedzy w zakresie nowych regulacji, a w szczególności powtarzane jak mantra w mediach stawki kar za niedopełnienie obowiązków spoczywających na podmiotach przetwarzających dane osobowe potęguje obawy przed nowym stanem prawnym.

 

Warto zauważyć, że „zamieszanie” jakie powstało wokół RODO i publiczna dyskusja na temat rewolucji w zakresie ochrony danych osobowych dopiero uświadomiła wielu przedsiębiorcom, iż w ogóle zobligowani są do podejmowania jakichkolwiek działań w zakresie ochrony zbieranych i przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dla wielu przedsiębiorców wejście w życie RODO stało się mobilizacją do wdrożenia w swojej firmie wymaganych standardów. W związku z powyższych warto już teraz sprawdzić, jakie obowiązki niesienie ze sobą RODO. W tym celu poniżej przedstawiam kilka pytań kontrolnych.

 

 • Czy znasz i przestrzegasz podstawowych zasady przetwarzania danych osobowych wprowadzone przez RODO?
 • Czy przetwarzasz wrażliwe dane osobowe?
 • Czy ustaliłeś strukturę danych osobowych przetwarzanych w Twojej firmie?
 • Czy przeprowadziłeś analizę ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych w Twojej firmie?
 • Czy Twoi pracownicy odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych?
 • Czy opracowałeś i wdrożyłeś odpowiednie środki techniczne, jak i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe?
 • Czy w odpowiedni sposób zabezpieczasz przetwarzane dane osobowe?
 • Czy opracowałeś i wdrożyłeś rejestr czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
 • Czy osoby przetwarzające dane osobowe w Twojej firmie zostały odpowiednio do tego upoważnione?
 • Czy prowadzisz rejestr osób przetwarzających dane osobowe?
 • Czy jesteś zobowiązany do ustanowienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych?
 • Czy powierzasz przetwarzane przez siebie dane osobowe innym podmiotom?
 • Jeśli tak, czy zawarłeś w tym zakresie umowę?