Zespół

Michał Dajos

radca prawny

Profil

Radca prawny Michał Dajos świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw – spółek prawa handlowego, spółdzielni, jednoosobowych działalności gospodarczych oraz innych podmiotów prawa, obejmującą bieżącą obsługę prawną, przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej i pracowniczej, opracowywanie i weryfikację umów handlowych, windykację należności, a także reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych.

 

W ramach dotychczasowej praktyki stał się specjalistą z zakresu korporacyjnej obsługi przedsiębiorców, w ramach której zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji związanej z bieżącym funkcjonowaniem organów osób prawnych, a także zakładaniem, przekształcaniem oraz likwidacją spółek prawa handlowego.

 

Posiada doświadczenie w zakresie reprezentacji pracodawcy w stosunkach pracowniczych. Bierze czynny udział w opracowywaniu regulaminów pracy i wynagradzania, jak również indywidualnych umów o pracę oraz umów o zachowaniu poufności i zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy.