Zespół

Marcin Buczyński

radca prawny

Profil

Marcin Buczyński w codziennej praktyce zawodowej skupia się na kompleksowej obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw – spółek prawa handlowego, obejmującej bieżącą obsługę prawną, reprezentację w postępowaniach rejestrowych, przed urzędami i organami administracji państwowej. Jako główny cel swoich działań stawia przygotowywanie przedsiębiorstw i dokumentów korporacyjnych w sposób zapobiegający powstawianiu sporów na tle ich wykonania.

 

Jest specjalistą w zakresie przygotowywania umów na potrzeby obrotu gospodarczego. Doradza w kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem oraz rozwiązywaniem umów, w tym w szczególności negocjuje, przygotowuje i opiniuje umowy oraz doradza na każdym etapie ich wykonywania.

 

Reprezentuje Klientów w procesach odszkodowawczych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów (m.in. spory na tle umów o roboty budowlane, spory dotyczące wad przedmiotu sprzedaży, spory o zapłatę kar umownych, spory związane z wzajemnymi rozliczeniami po odstąpieniu od umowy).

 

W obrębie jego zainteresowań znajduje się również prawo pracy, a także szeroko rozumiana branża IT.