Od 1 grudnia 2014 roku, rejestrując podmiot w KRS lub dokonując jakiejkolwiek zmiany danych w KRS, należy pamiętać o obowiązku ujawnienia na nowych zasadach przedmiotu działalności.

Znaczenie informacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej podmiotów ujawnionych w KRS bywa umowne, jeżeli rodzajów prowadzonej działalności jest przykładowo kilkadziesiąt.

Od 1 grudnia 2014 roku nowe spółki będą musiały pamiętać, aby we wniosku o wpis danych w KRS podać w formularzu KRS-WM nie więcej niż dziesięć pozycji zgodnie z PKD 2007, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Nie wpływa to absolutnie na zakres prowadzonej działalności wybrany i wskazany w umowie spółki. Jednak w momencie rejestracji danych podmiotu w KRS należy wybrać jedynie dziesięć pozycji.

Zmiany dotyczą także spółek, które ujawniają zmiany danych w KRS.  Konieczne jest dołączenie do pierwszego wniosku o zmianę danych formularza KRS-ZM. Co ważne, jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga automatycznie ich zmiany. Należy jedynie ograniczyć we wpisie do rejestru liczbę pozycji prowadzonej działalności do dziesięciu (jeden rodzaj działalności przeważającej i maksymalnie dziewięć rodzajów działalności pozostałej).