Otrzymałeś darowiznę. Albo masz w ręku postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia. Masz świadomość, że być może trzeba będzie poinformować o tym urząd skarbowy. Jeszcze nie wiesz, który to będzie urząd - Twój, czy osoby, od której otrzymałeś darowiznę/spadek. Zastanawiasz się również, jakie zeznanie/informację/zgłoszenie/oświadczenie należy przygotować oraz jakie załączniki dołączyć.

 

Dzisiaj kilka słów o formalnościach. Formularze w podatku od spadków i darowizn to zeznanie SD-3 i zgłoszenie SD-Z2. Sama wiedza na temat rodzajów formularzy nie jest niestety wystarczająca. Wybór odpowiedniego druku zależy od kilku okoliczności. Są nimi: stopień pokrewieństwa pomiędzy stronami umowy (spadkobiercą i spadkodawcą), data otrzymania (nabycia) spadku lub darowizny czy data powstania obowiązku podatkowego.

 

Niemniej istotna jest kwota darowizny lub wartość otrzymanego spadku/udziału w spadku. Jeżeli ich wartość nie przekracza kwot wolnych od podatku, nie musisz składać żadnego zeznania czy zgłoszenia. Kwoty wolne to 9637 dla nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej, 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej oraz 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy.

 

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: 1) do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; 2) do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych; 3) do grupy III – innych nabywców.

 

Mamy jeszcze grupę zerową. Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę jest zwolnione z podatku bez względu na wartość rzeczy lub praw, ale pod pewnymi warunkami. Opiszę je szczegółowo wkrótce. Jednym z warunków jest złożenie w terminie zgłoszenia SD-Z2.

 

Porada w skrócie: Zeznanie SD-3 jest więc - co do zasady zarezerwowane dla tych nabywców z I, II lub III grupy podatkowej, którzy zgłaszają nabycie własności rzeczy i praw majątkowych ponad kwotę wolną od podatku, ale również dla tych "maruderów" z grupy zerowej, którzy nie zdążyli w terminie złożyć zgłoszenia SD-Z2. Jednak pamiętaj, że wybór zeznania tylko na pozór jest oczywisty. W rzeczywistości istotnych jest szereg innych okoliczności, które należy wziąć pod uwagę. Jeśli masz wątpliwości w tym zakresie, zapraszam do kontaktu.