Weksel in blaco stanowi jedną z form zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w obrocie gospodarczych. Przykłady z codziennej praktyki pokazują, że jego rzeczywista skuteczność w dochodzeniu należności od dłużników jest dyskusyjna (w stosunku do innych form zabezpieczenia), niemniej jednak wciąż pozostaje bardzo popularny zarówno w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, jak i w czynnościach prawnych z udziałem konsumentów.