Jako prawnicy dobrze wiemy, jak ważna jest świadomość prawna wśród społeczeństwa - świadomość zarówno obowiązywania prawa, jak i poszukiwania odpowiednich rozwiązań dla powstałych problemów. Najlepiej, jeśli ta świadomość towarzyszy nam jak najwcześniej. Mając to na uwadze, w porozumieniu z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Lublinie, zgodziliśmy się przyjąć zaproszenie IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie i przeprowadzić z młodzieżą spotkania z zakresu prawa oraz zawodów prawniczych. Spotkania odbyły się w dniu 02.04.2016 oraz w dniu 18.04.2016 r., a poprowadziła je r.pr. Judyta Kołodziej - Delekta. Podczas spotkań poruszyliśmy zagadnienia dotyczące źródeł prawa, podstawowych zasad procedury cywilnej, karnej i administracyjnej , jak również roli oraz kompetencji przedstawicieli poszczególnych zawodów prawniczych. W czasie ogólnej dyskusji okazało się, iż kilku licealistów planuje swoją przyszłość skierować właśnie na drogę edukacji prawniczej, a w przyszłości zasilić grono prawników. Mamy nadzieję, że wszystkie plany i marzenia zrealizują się, a przeprowadzone przez nas "spotkania z prawem" pomogą w dokonaniu wyboru. Podziękowania