Zespół

Michał Delekta

radca prawny

Profil

Radca prawny Michał Delekta specjalizuje się w kompleksowej obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw – spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów prawa, obejmującej bieżącą obsługę prawną, reprezentację przed sądami, urzędami, organami administracji państwowej. Reprezentuje klientów w sporach z kontrahentami, uczestniczy w negocjacjach.

 

W obrębie jego szczegółowych zainteresowań znajduje się zagadnienie spółek cywilnych. Świadczy obsługę prawną w zakresie ich zakładania, dokonywania zmian, likwidacji i podziału majątku. Prowadzi negocjacje w sytuacjach spornych pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej.

 

Reprezentuje klientów w sprawach cywilnych, gospodarczych i spadkowych, w tym w szczególności o podział majątku spadkowego. 

 

Mecenas Michał Delekta posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) nadany przez Politechnikę Lubelską i University of Illinois at Urbana-Champaign. Biegle posługuje się językiem angielskim.