Zespół

Agnieszka Bednarczyk

adwokat

Profil

Adwokat Agnieszka Bednarczyk świadczy kompleksową pomocą prawną na rzecz przedsiębiorstw, obejmującą bieżącą obsługę prawną oraz doradztwo dla klientów indywidualnych.

 

Specjalizuje się w prawie karnym oraz prawie karnym gospodarczym. Reprezentuje Klientów w postępowaniach mediacyjnych, przed urzędami, organami administracji państwowej oraz sądami we wszystkich instancjach.

 

Zajmuje się polityką zgodności (compliance). Opracowuje i wdraża procedury compliance prawnego dotyczące m.in. prawa pracy, danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, prawa antymonopolowego, ochrony środowiska, czy też prawa ochrony konkurencji i konsumentów dedykowane indywidualnym potrzebom przedsiębiorcy, zgodnie z jego rodzajem i profilem działalności.  

 

Adwokat Agnieszka Bednarczyk jest certyfikowanym Compliance Officerem (CCO).