Współpracujemy z przedsiębiorcami na co dzień, poznajemy ich cele i potrzeby. Widzimy problemy, z jakimi spotykają się w obrocie gospodarczym. Dążymy do tego, aby nasza wzajemna współpraca przyczyniała się do stałego rozwoju ich przedsiębiorstw. Zawsze szukamy najlepszej i możliwie najprostszej drogi zmierzającej do rozwiązania problemu. Podejmując się realizacji zleconych nam spraw i przedsięwzięć, pamiętamy, że priorytetem jest dla nas przedsiębiorca i jego potrzeby. Pamiętamy, że opracowane przez nas rozwiązania mają służyć właśnie im.

 

Nawiązanie współpracy z Klientem biznesowym zawsze zaczynamy od poznania specyfiki branży, w której prowadzi działalność. To niezwykle istotne zarówno dla efektywnego współdziałania, ale przede wszystkim dla trafności i skuteczności sugerowanych przez nas rozwiązań prawnych.

 

Zespół Kancelarii zapewnia bezpieczeństwo prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zawieranych transakcji. Wypracowane przez Kancelarię standardy działania pozwalają na świadczenie kompleksowych usług prawnych najwyższej jakości uwzględniających indywidualne potrzeby każdego Klienta – zarówno dużych podmiotów gospodarczych, jak i mniejszych firm. Prowadząc bieżącą obsługę prawną, szukamy skutecznych rozwiązań problemów prawnych i identyfikujemy zagrożenia, które mogą powstać w przyszłości.

 

Oferujemy doradztwo prawne oraz bieżące wsparcie na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa. Formę oraz zasady współpracy uzgadniamy indywidualnie z Klientem. Oferta Kancelarii obejmuje w szczególności wdrażanie optymalnych rozwiązań prawnych, wsparcie merytoryczne kadry zarządzającej przedsiębiorstwa oraz ich pracowników, rozwiązywanie sporów. Uczestniczymy w negocjowaniu umów, opracowujemy ich treść, proponujemy optymalne formy zabezpieczenia ich wykonania. Obsługujemy organy spółek, wpieramy merytorycznie organizację ich posiedzeń, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, regulaminów oraz innych aktów wewnątrzzakładowych. Opracowujemy i przygotowujemy dokumentację niezbędną dla dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zespół Kancelarii wspiera swoich Klientów przy realizacji niezbędnych przekształceń organizacyjnych (połączenie, podział, przekształcenie) oraz przy zakończeniu działalności (likwidacja, postępowanie naprawcze lub upadłościowe).

 

Prowadząc kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, dbamy również o terminowe spłaty zobowiązań względem naszych klientów poprzez działania windykacyjne prowadzone zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.
Przygotowujemy szkolenia z różnych dziedzin prawa, dedykowane przedsiębiorcom. Z naszych doświadczeń wynika, że taka forma współpracy pozwala na realne i efektywne zwiększenie wiedzy i kompetencji zarówno kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, jak i ich pracowników.