Zespół

Magdalena Nurzyńska

aplikant radcowski

Profil

Magdalena Nurzyńska specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pracy. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa w ramach bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

 

Pomaga Klientom w zakresie windykacji należności. Sporządza umowy i pisma procesowe, reprezentacje Klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości. Doradza w zakresie czynności poprzedzających wdanie się w spór, w szczególności opracowuje wezwania czy pisma zmierzające do ugodowego zakończenia sporu. 

 

Pomoc prawną świadczy również w języku angielskim.