Zespół

Adam Tchórzewski

aplikant radcowski

Profil

Adam Tchórzewski w praktyce zawodowej zajmuje się obsługą przedsiębiorców oraz osób fizycznych, w zakresie doradztwa w sprawach sporów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, sprawach odszkodowawczych, a także reprezentuje podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w postępowaniach mediacyjnych oraz sporach sądowych. Prowadzi również sprawy przed organami administracji państwowej i sądami administracyjnymi oraz przygotowuje stosowne dokumenty na wszystkich etapach postępowania.

 

Dzięki wieloletniej współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność transgraniczną świadczy obsługę prawną również języku angielskim.