Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów prowadzących działalność związaną ze sferą prawa żywnościowego, regulacji prawnych dotyczących kosmetyków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych.

 

Doradzamy w kwestiach prawidłowego oznakowania wyrobów medycznych, jak również wprowadzania do obrotu i do używania wyrobów medycznych, a także dotyczących ich oceny klinicznej. Zajmujemy się zagadnieniami bezpieczeństwa używania wyrobów medycznych, w tym kwestiami odpowiedzialności z tytułu wystąpienia incydentu medycznego. Oferujemy pomoc w sprawach związanych z wstrzymaniem lub ograniczeniem wprowadzania do obrotu lub do używania, a także wycofaniem z obrotu wyrobów medycznych.

 

W zakresie prawa kosmetycznego Kancelaria oferuje Klientom w szczególności:

  • doradztwo i pomoc prawną w zakresie zasad wprowadzania kosmetyków do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • doradztwo i pomoc prawną w zakresie zasad prezentowania kosmetyków, ich właściwego oznakowania oraz reklamy;
  • doradztwo i opiniowanie z zakresu tzw. produktów z pogranicza (borderline products) – kosmetyk a produkt leczniczy lub wyrób medyczny.

 

W zakresie prawa żywnościowego Kancelaria świadczy następujące usługi:

  • doradztwo prawne w zakresie kwalifikacji i oceny nowego produktu wprowadzanego na rynek – problem tzw. produktów z pogranicza (suplement diety a produkt leczniczy, wyrób medyczny);
  • obsługa prawna w zakresie wprowadzania do obrotu suplementów diety, przygotowywanie oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych (znakowanie, reklama), reprezentacja w postępowaniu przed Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w związku ze zgłoszeniem suplementu diety oraz wprowadzaniem go do obrotu;
  • pomoc prawna w zakresie przygotowywania oraz zgłaszania i zatwierdzania zakładów spożywczych.